รองเท้า Safety ใส่แล้วมีประโยชน์อย่างไร?

ในการทำงานที่เกี่ยวกับโรงงาน อุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงหลอม การไฟฟ้า ฯลฯ หากทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ต้องมีการสวมใส่รองเท้า Safety เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติตลอดเวลา เพราะถ้าหากมีการสวมใส่รองเท้าเซฟตี้แล้ว จะสามารถช่วยป้องกันการเจาะทะลุ ป้องกันการตัดเฉือน สามารถป้องกันการเผาไหม้ สามารถป้องกันสภาพอากาศ และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นหากท่านทำงานในลักษณะนี้ควรมีการสวมใส่รองเท้าเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเองและหน้างานของตัวเอง **ทั้งนี้ควรเลือกสวมใส่รองเท้านิรภัยที่ไม่หลวมหรือคับมากจนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติได้ง่าย**

  1. Hmm, no posts. So lonely...